Generalforsamling

21. november

BKI Center

Tilmelding ugen før afholdelse, hvis du vil være sikker for bespisning!

 

Kl. 19.00 afholdes Generalforsamling BKI Center.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Billeder til foto konkurrence indleveres/indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

· Valg af dirigent

· Formandens beretning

· Kassererens beretning

· Indkomne forslag

· Fastsættelse af kontingent

· Valg af bestyrelse

· Valg af revisor og suppleant

· Evt.

 

Generalforsamlingen stopper her.

 

Vi hygger med en øl/vand, en bid brød

Salg af amerikansk lotteri a’ 20 kr. (5 gavekort á 300 kr.)

Kåring af årets dansk skudte buk, vandrepokal

Krage/skade ben, vandrepokal

Udtrækning af amerikansk lotteri

Præsentation af årets jagtbilleder, (afstemning til forside 2025)

 

Vel mødt,

Bestyrelsen.

 

 

Hent referat