2. marts

Hjortebane Måde v/Esbjerg

 

Mådevej 113b

6705 Esbjerg Ø

Hjortebanen er denne gang lejet fra 09.00-15.00, så vi har bedre tid end i 2023.

Adressen er: Mådevej 113b, 6705 Esbjerg Ø

 

Der skydes/trænes til løbende hjort.

Der kan skydes ind til fast mål, indskydningsbænk findes og der skydes endelig til løbende hjort. Bemærk, at indskydningsbanen er åben hele tiden, men lukkes hvis vi bliver enig om at skyde pa forskellige afstande til løbende hjort uden for!

 

Ps: Første skydning er til løbende hjort, den der skyder flest point får overrakt foreningens ”vandrepind”.

Anden skydning er til foreningens Jubilæumspokal. På dagen aftaler vi hvorledes de efterfølgende skydninger skal være.

 

Her er chancen i god tid før bukkejagten går ind at træne med riflen, det skylder du dig selv og vildtet.

 

Der er krav om minimum 14 deltagere grundet den udvidet tid. max 20 deltager, pladserne fordeles efter først til mølle.

 

Tilmelding til Jan Høi Graversen tlf. 2554 3247, senest den 23/2 2024.

(bemærk at foreningen betaler det halve af banelejen). Vi forventer en pris på omkring 140 kr. alt efter antal deltager.

Der er rundstykker, smør osv. & hjemmebag til alle (kaffe/the medbringes til eget forbrug)

 

Skal vinderne fra sidste år ikke have ”lidt” modstand i kampen om foreningens Vandrepind og Jubilæumsporkalen.

 

Hilsen

Jan Høi Graversen

Omtale

Der blev skudt 2 skydninger, i den første skydning blev der skudt om vandrepinden, og det var Poul Erik Poulsen, der vandt den.

I den anden skydning blev der skudt om jubilæumspokalen, og den blev vundet af Karsten Sølvhøj.

 

Det var en god dag. Vi startede med rundstykker inden skydningen, og der var kage til senere på dagen.

Der var god opbakning om arrangementet, da der var 14 deltager til dette arrangement.

 

Vi havde i år lavet et forsøg med udvidelse af dagen fra 3 til 6 timer, for det ikke skulle blive for presset.

Der var derfor plads til en ekstra skydning med afstande på 80, 60 og 40 meter i stedet for 100 meter.

Det var en succes, så vi gør det samme igen til næste år.

 

Hilsen Jan

5. marts