5. marts

Hjortebane Måde v/Esbjerg

 

Mådevej 113b

6705 Esbjerg Ø

Hjortebanen er lejet igen fra 09.00-12.00

Adressen er: Mådevej 113b, 6705 Esbjerg Ø

 

Der skydes/trænes til løbende hjort.

Der kan skydes ind til fast mål, indskydningsbænk findes og der skydes endelig til løbende hjort. Bemærk, at indskydnings banen er åben hele tiden , men lukkes hvis vi bliver enig om at skyde pa forskellige afstande til løbende hjort uden for!

 

Ps: Første skydning er til løbende hjort, den der skyder flest point får overrakt foreningens ”vandrepind”.

Anden skydning er til foreningens Jubilæumspokal, og skydningen er dagens overraskelse.

 

Her er chancen i god tid før bukkejagten går ind, at træne med riflen, det skylder du dig selv og vildtet.

Minimum 10 deltagere, max 15. først til mølle.

 

Tilmelding t. Poul Erik tlf. 4018 7568, eller Jan Høi Graversen tlf. 2554 3247, senest den 26/2.

(bemærk at foreningen betaler ½ indskud af baneleje)

Der er rundstykker, smør osv. & hjemmebag til alle.

 

Poul Erik Poulsen vandt sidste gang foreningens Vandrepind, Carsten E. Nielsen vandt Jubilæumspokalen.

Skal de ikke have ”lidt” modstand?

Evt. fælleskørsel aftales ved tilmelding.

 

Med vandrepind osv. hilsen

Poul Erik Poulsen & Jan Høi Graversen

Omtale

Så bliv der skudt lystig d. 5. marts på måde skydebane

 

Fint fremmøde med 11 mand

Og 2 der desværre blive forhindret

 

Vi startede med at skyde om vores vandrepind

 

Derefter til pokalen

Efter det var vi udenfor og skyde på forskellige afstande, 40, 60 og 80 meter til ”løbende” hjort

 

En super dag med en masse skudt og hygge snak

 

Ja i vil vel også vide hvem der vandt

Ja det bliv Poul Erik Poulsen der løb med begge

 

Vi har lejet banen igen til næste år, igen første lørdag i marts måned

5. marts