Rævejagt

27. januar

 

De lodsejere omkring skoven, vi har lov til at gå på jagt hos, er inviteret med, hvis de er interesseret i at deltagelse.

 

Vi starter med morgen kaffe og rundstykker kl. 9.30. Nærmere info følger.

 

Vi tillader os her, at lade hatten gå rundt til dækning af div. udgifter, der er forbundet med arrangementet.

 

Vi planlægger og starter omkring kl. 10.00.

 

Alt efter hvor mange deltagere der er, vælges der jagt i præsteskovene, eller gravjagt ved gravene.

 

Efter jagten - for dem der har lyst, mødes vi igen  til evaluering, et stk. wienerbrød osv.

 

Hvis vi skal dække skoven af, skal der min. være 10-15 jægere!

 

Tilmelding til Carsten E. Nielsen 2015 0594, eller Karsten Sølvhøj 2213 2820, senest ugen før jagten afholdes.

 

 

Lune Ræve hilsner

Carsten E. Nielsen & Karsten Sølvhøj

Omtale

8 mand møde op til sæsonens sidste rævejagt; vi så ingen ræv, men vejret var fantastisk .

Vi sluttede dagen ved Mogens Skov med gode historier.

 

Vi ses igen til næste sæson

Hilsen Carsten

13. februar

Omtale