Rævejagt

2. november

 

Vi har lov til at skyde et stk. rådyr til Præsten Rikke Mai i præsteskoven.

 

De lodsejere omkring skoven, vi har lov til at gå på jagt hos, er inviteret med, hvis de er interesseret i at deltagelse.

 

Vi starter med morgen  kaffe og rundstykker kl. 9,30 Nærmere info følger.

 

Vi tillader os her, at lade hatten gå rundt til dækning af div. udgifter, der er forbundet med arrangementet.

 

Vi planlægger og starter omkring kl. 10.00.

 

Alt efter hvor mange deltagere der er, vælges der jagt i præsteskovene, eller gravjagt ved gravene.

 

Efter jagten - for dem der har lyst, mødes vi igen  til evaluering, et stk. wienerbrød osv.

 

Hvis vi skal dække skoven af, skal der min. være 10-15 jægere!

 

Tilmelding til Carsten E. Nielsen 2015 0594, eller Karsten Sølvhøj 2213 2820, senest ugen før jagten afholdes.

 

Lune Ræve hilsner

Carsten E. Nielsen & Karsten Sølvhøj

 

 

Omtale

6 mand mødte op til året første rævejagt Vi var rundt til foreningens grave, men mødte ikke nogen hjemme, der blev set ræv og sneppe og råvildt men intet skudt.

 

Tak for en rigtig god dag

 

Hilsen

Ræve formanden

Carsten E. Nielsen

 

 

29. oktober

Omtale