Rævejagt

7. december

 

De lodsejere omkring skoven, vi har lov til at gå på jagt hos, er inviteret med, hvis de er interesseret i at deltagelse.

 

Vi starter med morgen kaffe og rundstykker kl. 9.30. Nærmere info følger.

 

Vi tillader os her, at lade hatten gå rundt til dækning af div. udgifter, der er forbundet med arrangementet.

 

Vi planlægger og starter omkring kl. 10.00.

 

Alt efter hvor mange deltagere der er, vælges der jagt i præsteskovene, eller gravjagt ved gravene.

 

Efter jagten - for dem der har lyst, mødes vi igen til evaluering, et stk. wienerbrød osv.

 

Hvis vi skal dække skoven af, skal der min. være 10-15 jægere!

 

Tilmelding til Carsten E. Nielsen 2015 0594, eller Karsten Sølvhøj 2213 2820, senest ugen før jagten afholdes.

 

 

Lune Ræve hilsner

Carsten E. Nielsen & Karsten Sølvhøj

Omtale

Vi startede ude ved Mogens med morgen mad og der var 7 mænd tildmeldt men 2 var syge. Efter morgen fortæring og planlægning tog vi afsted.

Vi startede ved Sannes grav selv om det ikke var så nem at komme rundt da der er falde en del sne, men der var ikke nogen hjem i graven. Vi forsatte rundt til forenings grave nogen steder havde ræven været forbi men ikke gået ned i graven.

Vi forsatte til præsteskoven i rand, der blev der skut en hare af Tom Tomsens og han skød også forbi på en hare, vi så  3-4 hare der nede der blev også set en stor meget mørk ræv men ingen havde mulighed for skud til den, der blev også set råvildt i skoven.

Vi forsatte ned til kirken hvor vi kun så en sneppe der ikke blev skudt til, efter jagten holde vi et lille evaluerings møde med et stykke wienerbrød og en kop jule te.

 

Ræve hilsner

Karsten Sølvhøj

13. februar

Omtale