6. april

Skydearena, riffel til løbende vildt

Jægervej 5, 6900 Skjern

Vi prøver en ny aktivitet i 2024.

Denne gang har vi booket skydearena ved Korsholm. Arenaen er booket i to timer 9.00 – 11.00.

Adressen er: Jægervej 5, 6900 Skjern

 

Vi kommer i en skydebiograf, hvor der er mulighed for at skyde efter forskellige vildt typer, som kan mødes på jagt i Skandinavien. Der skydes på 25 meter. Fornemmelsen for vildtet i biografen er meget realistisk.

Der skydes med egen jagtriffel. Der er behov for mange skud, så tag rigelig ammunition med.

 

Kontakt Jan for yderligere information om aktiviteten eller tjek https://korsholm.dk/jagt/skydearena

 

Skydearenaen er tilpasset 10 – 16 deltager i 2 timer. Vi skal derfor være minimum 10 deltagere hvis arrangementet skal gennemføres.
Pladserne fordeles efter først til mølle.

 

Tilmelding til Jan Høi Graversen tlf. 2554 3247, senest den 30/3 2024.

(bemærk at foreningen betaler det halve af banelejen). Vi forventer en pris på omkring 140 kr. alt efter antal deltager.

Der er rundstykker, smør m.m. (kaffe/the medbringes til eget forbrug)

 

Hilsen

Jan Høi Graversen

Omtale

Vi har i dag den 6/4 været ved Korsholm og prøve deres skydearena.

 

Vi var 11 deltagere og skydearenaen var booket i 2 timer. Det var en passende tid, vi var delt i 3 hold og alle hold fik skudt minimum 3 gange 20 skud.

En fantastisk formiddag hvor vi hyggede os konstaterede, at det ikke er helt så let at skyde til løbende vildt.

5. marts