4. maj

Aftentur til Julianelyst Gods, Østbirk

Mødested:

Stenbergvej 1, 8752 Østbirk kl. 18.30

Barrit Jagtforening har fået lov til at besøge Julianelyst Gods, hvor vi mødes Stenbergvej 1, 8752 Østbirk kl. 18.30 (bemærk det er ikke på Godset vi mødes)

 

Skytte og vildtforvalter Jacob Nørgaard Larsen vil på en markvandring I kuperet terræn, på gå ben vise os terrænpleje for markvildt til fasan, agerhøns, harer og ikke

mindst høre om Julianelyst’s politik vedr. fodring og afskydning på råvildt-

 

Opdræt med skrukhøns vil Jacob komme ind på

Jagt og naturpleje.

Bevaring af biodiversitetens og bevaring af levesteder.

 

Vildt pleje det samme som naturpleje, det gælder om at lave hjem for de vilde dyr

 

Jagt på råvildt

Fasan opdræt osv. vil Jacob Nørgaard Larsen komme ind på

 

Påklædning alt efter vejret, vi opholder os ude i naturen under hele opholdet

 

Når vi har været rundt er der wienerbrød/øl/vand til alle, hvor vi vil evaluere og stille de sidste spørgsmål til Jacob Nørgaard Larsen

 

Vi glæder os til, at se Julianelyst inde fra, hvis der er tid og lyst, bliver maskinhuset åbnet for inspektion

 

Max 25 pladser, først til mølle

 

Tilmelding til Gordon Skov tlf. 4019 5320, senest ugen før arrangementet afholdes

 

Info:

Der er 36 km fra Barrit til Skytte boligen, ca. 30 min’s kørsel i bil

 

Rundvisningen er for foreningens medlemmer

 

Gods hilsner fra

Gordon Skov

Omtale

Rundtur på Julianelyst gods

 

Velkomst v. Gordon Skov og vildtforvalter Jacob Nørgaard Larsen.

God tilslutning til udflugten, dog skal vi stadig lige huske, at prikke til jagtkammeraterne og få dem med til arrangementerne.

 

Jacob fortalte om godsets og dens forandringer der er gået over mange år, og om hvad vi skulle opleve på gå turen.

Vi tog straks til ”kyllingegården” hvor der er høns som er baseret på at passe på æg og udklækkede fasankyllingerne, helt til de skal sættes ud, på de store marker omkring juni/juli måned.

Der var lavet en gård til hver høne med sine æg og senere kyllinger, som så kommer ud i større gårde, som flyttes ca. fem gange til de bliver sluppet løs.

Utrolig spændende at høre på Jacob, og se hvordan det gøres fysisk.

Fungerende, skytte Anton fortalte lystig om hvordan der tilses, og flyttes rundt på skrukhønerne.

Hegn er der overalt, typisk 3 – 6 meter bredde og klippes i højden fra 3 – 5 meter, på hver side er der et friareal på 3 meter på hver side af selve hegnet - utroligt.

Naturpleje, biodiversiteten, og bevaring af levesteder er ikke lige noget der kommer af sig selv, man skal have en plan, for natur er ikke bare lige er noget, man laver fra den ene dag til den anden.

Det er noget skytte og vildtforvalter på Juliganlyst gods Jacob Nørgaard Larsen oplever. Han mener, at natur skal have plads og tid til, at arter indvandrer naturligt. Derfor er det også vigtigt at definere sine arealer. Altså finde ud af hvor der er, vi producerer, og hvor vi ikke producerer.

En god ide kan van være at lave mosaikker med natur. Dette kan belejligt være de dårlige jorde eller skæve stykke, og mange gange kan man nærmest se, om et areal er egnet til at være natur.

Jacob siger vildtpleje er det samme som naturpleje, og her gælder det om at lave et hjem for de vilde dyr. Ikke bare et vandrehjem, men et permanent hjem. Med det mener han, at vi må lave nogle områder, hvor dyrene kan være hele døgnet og hele året uden at blive jagtet og forstyrret af andre dyr og mennesker.

Det er nødvendigt at dyrene har et tilholdssted, hvor de kan være i ro. Jo større dyr, jo mere ro skal de have for at reproducere sig selv.

Iflg. Jacob skal vi lave intelligent vildtforvaltning og dermed kende vores vildt. Gør vi ikke det, kan vi ikke lave ordentlige levesteder.

Selvom man laver naturpleje kan man få en fornuftig økonomi ud af det. Det handler om at se de muligheder, som andre ikke ser!

Vi gik tilbage til jagthytten, hvor vi fik varmen igen, hvor der var wienerbrød, øl og vand til alle, de sidste spørgsmål blev besvaret af Jacob og Anton

Der blev takket af for en god information og vandring i naturen til Julianelyst Gods.

Vi gik tilbage til jagthytten, hvor vi fik varmen igen, hvor der var wienerbrød, øl og vand til alle, de sidste spørgsmål blev besvaret af Jacob og Anton.

Der blev takket af for en god information og vandring i naturen til Julianelyst Gods.

 

Gods hilsner

Gordon Skov

5. marts