Bukkearrangement

16. maj

Bålhytten

Bagved Kirkeskoven/kirken

Iflg. de nye Covid 19 regler må vi være op til 50 personer til udendørs arrangementer, det bevirker så at vi endelig må være sammen igen i vores lille forening

Arrangementet foregår nede bag ved Barrit kirke

 

Hvis du vil være med til kåring af vinder bukken, skal du være mødt senest kl. 11.00 da kåringen foregår på dette tidspunkt

Alle foreningens medlemmer er velkommen med eller uden skudt morgen buk

 

Vi tænder bål og hygger

Foreningen byder på brød og pålæg, samt en lille en til halsen ub.

Vil du vil være sikker på forplejning er tilmelding nødvendigt til Carsten

Medbring evt. selv kaffe/te, hvis du er til dette

Vand og øl kan købes

Vi spiser, ser på bukke, hører fra morgen oplevelserne, afstandsbedømmelse, hvad vejer vinder bukken, kåring osv.

Der er Barrit Jagtvin til alle, der har skudt buk med

 

Kom og mød dine jagtkammerater denne morgen, hør om deres morgen oplevelser, og ligeledes fortællinger om, hvordan din bukke morgner er gået

 

Vil du være sikker på siddeplads, så tag jagtstolen med

 

Tilmeld dig, hvis du vil være sikker på forplejning til Carsten på tlf. 2015 0594

 

Ps. Der er max 50 pladser!

 

Bukke hilsner fra

Carsten E. Nielsen

Omtale

Foreningen afholder traditionerne i hævd, med sammenkomst for foreningens medlem-mer, alle er velkommen med eller uden skudt morgen buk.

 

Jægerne kommer dumpende fra kl. 09.30 alt efter hvor jægerne har været henne, nogle har lidt afstand til deres jagt, og kommer lidt senere

 

Vi starter med rundstykker og hygger fælles, fortællingerne går på livet løs, alle har ople-vet det ene eller det andet på denne dejlige morgen stund. Vejret var med os, der kom lidt nedbør, men en fantastisk morgen for bukkejægerne

 

Første kåring var vinder af hvis morgen skudte buk der var den største/pæneste eller hvad folk nu syntes bedst om bukkene, Claus Bleiken’s buk fik flest stemmer og vandt før-ste præmien og en flaske Dr. Nielsen blev overrakt til ham

 

Der var fire der havde haft held med bukken her til morgen: Tommy H. Zederkof, Claus Bleiken, Mogens S. Jensen og Kristian L. Sørensen.  der var Barrit jagt vin til alle fire buk-kejægere

 

Traditionen tro var der afstandsbedømmelse til seks vildt arter:

Buk 21 meter, vundet af Alex L. Jensen, ræv 27 meter, vundet af Kristian L. Sørensen, Ha-re 29 meter, vundet af Hans Peter Vestergaard, gås 40 meter, vundet af Klaus B. Peder-sen, fasan 29 meter, vundet af Jesper Olesen og endelig anden på 45 meter, vundet af Torben G. Jensen

 

Vægt på vinder bukken var 18,3 kg, vundet af Knud E. Hansen

 

Der hygges/fortællinger mv. til omkring middag, hvor vi er ved at trænge til en tur på so-faen, vi har jo været tydeligt oppe, og skal måske ud igen til aften, så jægerne begynder at liste af

 

Tak for et stort fremmøde på 27 deltagere, det er bare dejligt at arrangere når der støtte op omkring vores arrangementer, vi håber at vi fremover kan blive ved med at afholde mht. Covid19, det kan vi nok, bare vi holder de krav der nu en gang er!

 

Knæk & bræk til alle

 

Bukke hilsner fra

Carsten E. Nielsen