Generalforsamling

26. november

BKI Center

 NYT  -  Husk tilmelding  -  NYT

 

18.30  -  19.30 er der biksemad med tilbehør til dem der tilmelder sig spisning.

19.30  -  21.30 afholdes generalforsamling

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, samt tilmelding til spisning kl.18.30 skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen,

Billeder til foto konkurrence indleveres/sendes senest otte dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

- Valg af dirigent

- Formandens beretning

- Kassererens beretning

- Indkomne forslag

- Fastsættelse af kontingent

- Valg af bestyrelse:

- Valg af revisor og suppleant:

 

Generalforsamlingen stopper her.

 

- Evt.

 

Øl / vand og en bid brød og salg af amerikansk lotteri.

Kåring af årets dansk skudte buk, vandrepokal.

Krage / skade ben, vandrepokal.

Udtrækning af amerikansk lotteri, 5 gavekort a 300 kr.

Præsentation af årets jagtbilleder. (afstemning til forside 2021)

 

Vel mødt,

Bestyrelsen.

Omtale

Et rimelig antal medlemmer mødte op til den årlige generalforsamling.

 

Henrik Mikkelsen blev valgt til dirigent, hvor han kørte dagsorden med god hård hånd.

 

Formandens og kassererens beretninger blev begge to godkendt af den fremmødte.

 

Et par forslag var der også kommet ind, de blev vendt og drejet og blev også begge to godkendt, efter Henning havde informeret om, hvad ønskerne drejede sig om.

 

Valg af bestyrelsen var det Poul Erik, Carsten og Søren der stod for skud, der blev straks klappet, og det var så overstået.

Valg af revisor og revisor suppleant var det Frank og Henrik, også her blev der straks klappet, og de modtog begge genvalg.

 

Lidt vemodigt måtte Formanden meddele, at vores flotte kalender til næste år ikke ville udkomme med det udsende som vi ellers er vant til at se:

Vi har besluttet at lave en mindre kalender til medlemmerne, da den ellers flotte kalender koster mange penge at lave, meget arbejde med alle annoncerne, det skal sættes op, kontakt til sponsorerne, godkendelse osv. Bestyrelsen har besluttet at det kun de omkringliggende jagtforretninger der kommer med i bladet 2019.

Så stor tak til de sponsorer der har vist og flaget gennem mange år, og dem kan vi kun takke for vores pæne kalender/blad gennem årene. Endnu et stor tak til Sponsorerne gennem de snart mange år de har støttet om omkring Barrit Jagtforenings kalender blade.

 

Henning orienterede om den nye databeskyttelseslov der trådte i kraft d. 25. maj 2018, mere info på hjemmesiden til næste år.

 

En øl/vand og lidt flot brød blev der indtaget, samt salg af amerikanske lodder.

Kåring af årets dansk skudte buk, blev vundet af Jesper Olesen.

Krage/skade pokalen vandt Gordon med flest medbragt ben.

Udtrækning af fem gavekort blev vundet af: John K. Sørensen, Henrik Mikkelsen, Jesper Olesen, Jesper Engelbreth og Hans Peter Vestergaard.

Vinder billedet 2019 blev taget af Barrit Jagtforenings fotograf. Det kommer på forsiden af vores blad og hjemmeside 2019.

Tillykke til alle vinderne.

 

Tak for en hyggelig aften, med en god debat og forslag fra de fremmødte.

 

Generalforsamlings hilsner fra

Gordon Skov